Foreningens grupper - Kulturhuset Birkelundgaard

klik her for oversigt >>
Gå til indhold

Foreningens grupper

Foreningen > Grupper
Grupperne i foreningens regi er tænkt som inspiration- og arbejdsgrupper med sigte på afvikling af arrangementer i foreningens navn. Overordnet vil Kulturhuset Birkelundgaards stå som arrangør, men det er de forskellige arbejdsgrupper, der ud fra medlemssammensætning, forestår arbejdet med forslag og praktisk arbejde i forbindelse med arrangementer.
Arbejdsgrupperne er tænkt som miljøer, hvor iderigdom, kreativitet og dynamik skal være de bærende elementer. Hver arbejdsgruppe har en kontaktperson, der noterer sig medlemmers ønske om medvirken og forestår information til den enkelte gruppes medlemmer. Det er således kontaktpersonens opgave at foreslå mødedatoer med gruppens øvrige medlemmer.
Medlemmer af foreningen er meget velkommen til at melde sig ind i flere grupper.
Tilbage til indhold